Sesshin zen in Borgogna

Affiche sesshin 2020Affiche sesshin 2020_2